Bárt

17.8.2015 příspěvek Michalovi Vlasákovi na kastraci adoptovaného Bárta 2000,-