Stela

4. 10. 2017 příspěvek do oz Frbul na Stelu 50 eur