DUSTY

Dusty našel domov u Šárky Mihule Mihalíkové