VITALIJ

Vitalij byl zachráněn před utracením a našel krásný domov u Michaely Syrové