Dolárek, Sára a útulek Klečkov

5.5.2013 odesláno 2190,- Ivetě Janoškové na Dolárka a Sáru a do útulku Klečkov granulky za2188,-