Endy, Dolly, Rocky

12.12.2014 bylo zaplaceno 3048,- Kč e shopu, který rozvezeno objednané zboží do útulku v Havířově pro Endíka, v Brrně pro Dolly a Lukavic pro Rockyho