Hana

25.8.2015 příspěvek do útulku Pes v núdzi na léčbu Haničky 50 Eur