Rocky

18.4.2014 příspěvek panu Frenclovi na operaci Rockyho 3000,-