Jimík

12.1.2016 příspěvek Seraphine Gotthert na operaci Jimíka ve výši 3000,-