Lord

4.6.2017 Příspěvek  Dominikovi Lordovi na vet. péči pro Lorda 2344,-