Rex

8.11.2013 příspěvek na veterinární péči pro Rexe v útulku 869,-