Rocky a Dita

13.1.2017 příspěvek Evě Fuchsové na vet. péči Rockyho a Dity 4000,-