Rocky

29.10.2015 příspěvek Rudovi Pergerovi pro adoptovaného Rockyho ve výši 2000,-